FT labrador er medlem af retriever-familien. "Retrievere " kommer fra det engelske ord "to retrieve", som betyder "at bringe noget tilbage". Man kan i engelske ordbøger læse, at den direkte oversættelse i forbindelse med jagt er: "At finde og bringe dødt eller anskudt vildt tilbage".

Vores krav til en labrador er:

  • at markeringsevnen skal være i top. Hunden skal selv være i stand til. når den er nået frem til nedfaldsstedet at tage fod op og bringe vildtet.
  • have viljen til at søge efter vildt ved efterapportering - også i hårdt terræn.
  • være dirigerbar. Denne evne må dog aldrig være et mål i sig selv, da den kan fratage hundens evne til at arbejde selvstændigt.
  • vandarbejde. Hunden skal være villig til at gå i vandet og kunne de samme ting i vand som på land. Her tænkes igen på markeringsevne, arbejde selvstændigt og dirigerbar.
  • en god familiehund. Labradoren er en del af familien året rundt, men kun jagthund i typisk 4 måneder.
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk